Eduroam

to projekt łączący sieci bezprzewodowe w różnych jednostkach organizacyjnych. Celem tego projektu jest ujednolicenie uwierzytelniania użytkowników w sieciach bezprzewodowych tych instytucji.

Projekt umożliwia jednokrotną rejestrację w systemie dostarczanym przez macierzystą jednostkę, a następnie, dzięki strukturze sieci eduroam korzystanie z sieci we wszystkich jednostkach uczestniczących w tym projekcie.

Niektóre z zalet tego rozwiązania to:

- jednokrotna rejestracja w macierzystej organizacji

- jednokrotna konfiguracja sieci bezprzewodowej

- brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na korzystanie z sieci bezprzewodowej w jednostkach należących do projektu

Z sieci eduroam na Politechnice Lubelskiej mogą korzystać wszyscy pracownicy oraz studenci Politechniki a także pracownicy i studenci innych instytucji uczestniczących w projekcie. Instrukcje dla pracowników oraz studentów Politechniki dotyczące uzyskania dostępu do sieci eduroam znajdują się pod tym adresem.

Zasięg usługi w Polsce

Mapa zasięgu usługi eduroam w Polsce znajduje się pod adresem www.eduroam.pl

Zasięg usługi na świecie

Informacje na temat zasięgu usługi eduroam na świecie można znaleźć pod adresem http://www.eduroam.org/?p=where