Instrukcja konfiguracji połączenia - pracownicy/studenci Politechniki Lubelskiej

Konfiguracja połączenia jest zależna od systemu operacyjnego. W usłudze eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej uwierzytelnianie użytkowników odbywa się za pomocą jednego z dwóch protokołów: EAP-PEAP lub EAP-TLS. Protokół EAP-PEAP do sprawdzenia toższamości użytkownika wykorzystuje identyfikator oraz hasło. W drugim protokole (EAP-TLS) sprawdzenie odbywa się na podstawie certyfikatu. Sposób uzyskania danych dostępowych opisano w sekcji Rejestracja

Poniżej, w plikach PDF, przedstawiono instrukcje konfiguracji połączenia dla studentów oraz pracowników Politechniki Lubelskiej. W przypadku korzystania z usługi eduroam na innej uczelni uczestniczącej w programie nie są wymagane żadne zmiany ustawień (użytkownik jest zawsze uwierzytelniany przez serwer swojej macierzystej instytucji).

Użytkownik System operacyjny
Windows 7 Linux
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP (GUI)  

certyfikat CA (format pem)
instrukcja EAP-PEAP (konsola)

skrypt eduroam_config_peap  

certyfikat CA (format pem)
instrukcja EAP-TLS instrukcja EAP-TLS (GUI) instrukcja EAP-TLS (konsola)  

skrypt eduroam_config_tls
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP (GUI)  

certyfikat CA (format pem)
instrukcja EAP-PEAP (konsola)  

skrypt eduroam_config_peap  

certyfikat CA (format pem)
 AndroidWindows 8Windows 8.1
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format crt)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-TLS  

certyfikat CA (format crt)
instrukcja EAP-TLS
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format crt)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)

Windows XP Windows Vista Symbian
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-TLS    
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
 Windows Phone 7Windows Mobile  
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
  
EAP-TLS nie jest obsługiwany      
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
  

Informacje o autorach instrukcji znajdują się w sekcji Podziękowania

Goście

Osoby korzystające z gościnnego dostępu do sieci w ramach eduroam powinny korzystać z tych samych ustawień co w instytucji macierzystej. W większości przypadków nie będą wymagana żadne modyfikacje konfiguracji połączenia sieciowego.

W nieliczych przypadkach - jeżeli instytucja macierzysta stosuje nazwę sieci (SSID) inną niż eduroam - konieczna będzie jej zmiana.
Dodatkowo w przypadku wykorzystania zabezpieczeń innych niż WPA/TKIP lub WPA2/AES może okazać się konieczna modyfikacja tych ustawień.