Zasady korzystania z sieci eduroam

Zasady korzystania z sieci eduroam regulują polski regulamin usługi eduroam, zasady działania europejskiej usługi eduroam oraz regulamin sieci instytucji, w której użytkownik korzysta z dostępu do internetu.

Zasięg na terenie Politechniki Lubelskiej

Obecnie sieć eduroam dostępna jest w lokalizacjach wymienionych poniżej.

Lokalizacje wewnątrz budynków:
ul. Nadbystrzycka 36 - Wydział Mechaniczny
 - Laboratorium Komputerowe Wydziału Mechanicznego (szóste piętro - sala 601)
ul. Nadbystrzycka 36b - Wydział Elektrotechniki i Informatyki / Studium WFiS
 - Instytut Informatyki (pierwsze piętro)
 - Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych (parter)
 - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (parter)
ul. Nadbystrzycka 38 - Wydziały Zarządzania i Podstaw Techniki
 - sale: 17, 100, 115, 118, 126, 244, 250
 - portiernia
ul. Nadbystrzycka 38a - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 - Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć, Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych (parter)
 - Czytelnia, Wydziałowe Laboratorium Komputerowe, Sala konferencyjna (pierwsze piętro)
 - Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych (drugie piętro)
 - Główny hol (trzecie piętro)
ul. Nadbystrzycka 38d - Rektorat
ul. Nadbystrzycka 40 - Wydział Budownictwa i Architektury
 - cały budynek
ul. Nadbystrzycka 40a - Stołówka / Biblioteka
 -  pierwsze piętro
ul. Nadbystrzycka 40b - Wydział Inżynierii Środowiska
 - parter - hol
 - drugie piętro - laboratoria komputerowe - sale 210 i 211
 - czwarte piętro - sala 421
ul. Nadbystrzycka 42 - Dom Studencki nr 1
 - parter
 - pierwsze piętro
ul. Nadbystrzycka 44 - Dom Studencki nr 2
 - parter
 - pierwsze piętro
ul. Nadbystrzycka 44a - Dom Studencki nr 3
 - parter
 - pierwsze piętro
ul. Nadbystrzycka 42a - Dom Studencki nr 4
 - parter
 - pierwsze piętro

Lokalizacje na zewnątrz budynków:
ul. Nadbystrzycka 36
 - parking przed Wydziałem Mechanicznym
 - Wydział Mechaniczny - patio
ul. Nadbystrzycka 36b
 - tereny zielone
ul. Nadbystrzycka 38
 - parking przed Wydziałami Zarządzania i Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38a
 - parking i plac za Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38d
 - okolice Rektoratu
ul. Nadbystrzycka 40/40a
 - okolice akademików
 - parking przed stołówką

Zabezpieczenia sieci

Jednym z celów usługi eduroam jest zapewnienie bezpiecznych połączeń sieciowych. Z tego względu uwierzytelnianie odbywa się za pomocą WPA (Enterprise) lub WPA2 (Enterprise). Przesyłane dane szyfrowane są za pomocą algorytmu TKIP lub AES. Ze względu na najwyższe bezpieczeństwo zalecaną kombinacją jest WPA2/AES. Szczegółowy opis konfiguracji połaczenia sieciowego można znaleźć w sekcji Jak skonfigurować połączenie.

Ograniczenia dotyczące usług sieciowych

W usłudze eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej istnieją ograniczenia dotyczące portów/protokołów sieciowych. Dopuszczone są następujące połączenia:

Wychodzące połączenia TCP: wszystkie z wyjątkiem połączeń na porty 135, 137, 138, 139, 445
Wychodzące połączenia UDP: wszystkie z wyjątkiem połączeń na porty 135, 137, 138, 139, 445
Protokół ESP: bez ograniczeń
Protokół AH: bez ograniczeń
Protokół GRE: bez ograniczeń
IPv6 Tunnel Broker service: bez ograniczeń
(pozostałe rodzaje połączeń są blokowane).

Zakres zbieranych informacji

W usłudze eduroam konieczne jest przechowywanie pewnych informacji. W usłudze eduroam działającej Politechnice Lubelskiej logi serwerów przechowywane są przez okres 2 lat. Przechowywane informacje pozwalają powiązać sesję uwierzytelniania (tożsamość użytkownika) z wykorzystywanym adresem IP. W szczególności są to: czas uwierzytelnienia i przydzielenia adresu IP, przydzielony adres IP, zewnętrzna tożsamość (w protokole EAP) osoby uwierzytelnionej, fizyczny adres karty sieciowej. W przypadku dostępu gościnnego przechowywana jest dodatkowo odpowiedź serwera instytucji macierzystej, a w przypadku użytkowników związanych z Politechniką Lubelską wewnętrzna tożsamość (w protokole EAP-PEAP) osoby uwierzytelnionej oraz unikalny identyfikator użytkownika.