Automatyczna rejestracja / odzyskiwanie hasła - studenci

Aby uzyskać dostęp do sieci eduroam konieczne jest posiadanie działającego adresu w domenie pollub.edu.pl. Adres powinien mieć postać imie.nazwisko@pollub.edu.pl lub nazwisko.imie@pollub.edu.pl. Do imienia i nazwiska może zostać dodana liczba. Adresy tworzone są dla wszystkich studentów studiów dziennych i zaocznych automatycznie. Posiadany adres można sprawdzić na stronie sprawdz.pollub.pl a następnie zweryfikować jego działanie logując się na mail.pollub.edu.pl. Procedura tworzenia nowego konta w sieci eduroam jest taka sama jak procedura odzyskiwania utraconego hasła do konta już istniejącego.

Procedura automatycznej rejestracji / odzyskiwania hasła:

1. Aby rozpocząć procedurę rejestracji (odzyskiwania hasła) należy ze swojego konta w domenie pollub.edu.pl wysłać dowolny e-mail (może być pusty) na adres eduroam@pollub.pl (UWAGA! Listy z domen innych niż pollub.edu.pl/pollub.pl są ignorowane)
2. W ciągu 5-10 minut na adres użytkownika zostanie odesłany list z dalszymi instrukcjami. Procedurę należy zakończyć w ciągu dwóch godzin. W przeciwnym wypadku trzeba cały proces trzeba rozpocząć od początku.
3. Z sekcji Konfiguracja połączenia należy pobrać certyfikat CA oraz instrukcję odpowiednią dla wykorzystywanego systemu operacyjnego

UWAGA! Użytkownik powinien chronić swoje hasło dostępu do sieci eduroam. W wypadku ujawnienia hasła innej osobie należy możliwie szybko dokonać jego zmiany przy użyciu opcji "Zmień hasło" powyżej. W przypadku utraty hasła należy przeprowadzić proces ponownej rejestracji w celu unieważnienia starego i uzyskania nowego hasła.

Automatyczna rejestracja / odzyskiwanie hasła - pracownicy

Aby uzyskać dostęp do sieci eduroam konieczne jest posiadanie działającego adresu w domenie pollub.pl. Adres powinien mieć postać i.nazwisko@pollub.pl lub imie.nazwisko@pollub.pl. Adresy email w domenie pollub.pl posiadają wszyscy pracownicy Politechniki Lubelskiej. W razie kłopotów z dostępem do swojego konta email należy się skontaktować z Centrum Informatycznym PL. Procedura tworzenia nowego konta w sieci eduroam jest taka sama jak procedura zmiany hasła do konta już istniejącego.

Procedura automatycznej rejestracji / odzyskiwania hasła:

1. Aby rozpocząć procedurę rejestracji (odzyskiwania hasła) należy ze swojego konta w domenie pollub.pl wysłać dowolny e-mail (może być pusty) na adres eduroam@pollub.pl (UWAGA! Listy z domen innych niż pollub.edu.pl/pollub.pl są ignorowane)
2. W ciągu 5-10 minut na adres użytkownika zostanie odesłany list z dalszymi instrukcjami. Procedurę należy zakończyć w ciągu dwóch godzin. W przeciwnym wypadku trzeba cały proces trzeba rozpocząć od początku.
3. Z sekcji Konfiguracja połączenia należy pobrać certyfikat CA oraz instrukcję odpowiednią dla wykorzystywanego systemu operacyjnego i uwierzytelniania EAP-PEAP.

UWAGA! Użytkownik powinien chronić swoje hasło dostępu do sieci eduroam. W wypadku ujawnienia hasła innej osobie należy możliwie szybko dokonać jego zmiany przy użyciu opcji "Zmień hasło" powyżej. W przypadku utraty hasła należy przeprowadzić proces ponownej rejestracji w celu unieważnienia starego i uzyskania nowego hasła.

Inne rodzaje uwierzytelniania - pracownicy

Oprócz uwierzytelniania EAP-PEAP możliwe jest również korzystanie z uwierzytelniania EAP-TLS, które zamiast hasła używa osobistego certyfikatu i klucza użytkownika do sprawdzania jego tożsamości. Możliwe jest także równoczesne korzystanie z EAP-PEAP i EAP-TLS. Jeżeli chcą Państwo zmienić sposób uwierzytelniania prosimy o kontakt na adres eduroam.admin@pollub.pl. Prosimy o podanie: swojego adresu email w domenie pollub.pl, typu uwierzytelniania, którego chcą Państwo używać (tylko  EAP-PEAP, tylko EAP-TLS czy EAP-PEAP i EAP-TLS równocześnie), oraz nazwy jednostki organizacyjnej w jakiej Państwo pracują (np. nazwy katedry czy instytutu). Informacja o utworzeniu konta zostanie wysłana na Państwa adres e-mail w domenie pollub.pl.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z automatyczną rejestracją prosimy kontakt na adres eduroam.admin@pollub.pl.